Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Dálkové odečty energií

Systém pro kontrolu nákladů na bydlení CEM

DOMJedná se o ucelený systém, který průběžně kontroluje spotřebu studené a teplé vody, tepla a elektřiny. Radiová měřící zařízení nainstalovaná v každém pokoji či koupelně po hodině odesílají aktuální data na centrálu, kde jsou vyhodnocována a sdílena do informačního systému. Data jsou studentům dostupná v mobilní aplikaci ODEČTY MADALENA. Ta je ke stažení na Google play, nebo pomocí QR kódu umístěného na vrátnici.  Tak je možný neustálý přehled o vlastní spotřebě médií.

V systému jsou nastavena chybová hlášení, která zaznamenávají nepřiměřenou spotřebu, která může vzniknout poruchou nebo nehospodárným provozem ubytovaných a proto může SÚZ VŠE okamžitě reagovat na případné poruchy či nehody.

Díky tomuto nově zavedenému systému budou mít jednotliví ubytovaní přesný přehled o své spotřebě a s tím souvisejícími náklady na bydlení.

ISKAM

V ubytovacím systému ISKAM dojde od 5. 9. 2016 k rozdělení ceny kolejného na koleji Jarov II. na dvě části. Fixní část nájmu a variabilní složka za skutečně spotřebovaná média. Cena vč. příslušné sazby DPH za jednotku každého média pro rok 2016 je stanovena takto:

Cena:               za 1m3 studené vody =   85,18 Kč
                       za 1m3 teplé vody = 161,94 Kč
                       za 1GJ tepla = 307,05 Kč
                       za 1kWh elektřiny =     3,21 Kč

Studentovi se po skončení každého měsíce předepíše hodnota odečtu v Kč dle skutečné spotřeby za uplynulý měsíc, což by mělo být uhrazeno do 20. následujícího měsíce. (Při nedodržení termínu úhrady, začíná běžet penále) V případě, že dojde ke skončení ubytování na daném pokoji v průběhu měsíce, bude vyúčtování provedeno k poslednímu odbydlenému dni.

Cena přeúčtování

  • Vysoká škola ekonomické v Praze není vlastníkem licencí pro prodej elektrické energie ani tepla, které vydává Energetický regulační úřad, nemůže si tedy stanovit vlastní cenu s případným ziskem, jako to dělají ostatní dodavatelé
  • Studentům tedy nesmí být účtováno více, než je celková cena příslušného dodavatele
  • Studentům se tedy přeúčtovávají pouze položky vyjadřující spotřebu daného média na buňce (pokoji), ne stálé platby nebo platby za rezervaci výkonu apod.

Z fakturace médií SUZ hradí:

  • Pouze stále platby
  • Náklady ztrát médií na distribuci
  • Náklady na společné prostory, provoz budovy a úklid

Další informace v prezentaci:  Dálkové odečty médií na koleji Jarov II.

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie a pro přípravu teplé vody stanoví vyhláška č.194/2007 Sb. - plné znění zde.

Sbírka zákonů 237 / 2014 strana 2706: priloha001.

K rozúčtování nákladů se vztahuje zejména čl. I. par. 7a odst.2:

(2) Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období. V budově se instalují vždy stejné typy indikátorů nebo přístrojů se snímačem teplot.

Upozorňujeme, že na webovém rozhraní ubytovacího systému ISKAM se nyní nachází detailnější informace ohledně přeúčtování měřičů. Najdete je v sekci Ubytování - Přehled ubytování - detail ubytování (ikona oka). Poté stisknete tlačítko Zobrazit v řádku Vyúčtování měřičů.

obrazek