Důležité upozornění – požární poplach.

Vážení studenti

v případě vyhlášení požárního poplachu (ať spuštěním požárního alarmu, nebo jinak), je vaší povinností se  ihned evakuovat z budovy, a
hromadně se seřadit na bezpečném místě mimo budovu.

Po požárním poplachu bude chodit hlídka HZS, která bude kontrolovat, zda všichni studenti opustili prostor koleje.

V případě, že se někdo ze studentů bude zdržovat na koleji a ignorovat poplach,
bude mu požárním inspektorem HZS (Hasičský Záchranný Sbor) udělena pokuta až do výše 5 000,-Kč.

Dále platí, že výzvy velitele zásahu k opuštění prostoru nebo objektu při mimořádné události jsou občané povinni uposlechnout podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Neuposlechnutí výzvy znamená nejenom ztěžování práce záchranných složek, ale může vést i k ohrožení zdraví a životů evakuovaných osob a záchranářů provádějících zásah. V případě, že osoba evakuaci odmítne, je povinna ze zákona prokázat svoji totožnost a následně je zahájeno správní řízení o přestupku. Fyzické osobě může být za odmítnutí evakuace uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

Prosím, abyste respektovali toto upozornění.

SÚZ